Zdzisław Pękalski
 
 Przysięgam 
 na wszystkie 
 łyse pędzle 
 wycierane w nogawki 
 Przysięgam 
 na barwnie wyświechtane rękawy,
 że codziennie 
 bez świętokradztwa 
 przez zmęczone okulary 
 wielu madonnom 
 zaglądam w oczy 
 
Zdzisław Pękalski